Arne Blindheim

Psykologspesialist

Arne Blindheim er en nasjonalt og internasjonalt anerkjent psykologspesialist med spisskompetanse når det gjelder kronisk traumatisering og dissosiasjon.