Arne Svendsrud

psykologspesialist

Arne Svendsrud leder firmaet Karriereverktøy AS. Han er psykolog fra Universitetet i Oslo og spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har arbeidet og drevet med kurs og høyskolestudier innenfor karriereveiledningsfeltet i mange år, i NAV Arbeidsrådgivning og NHO Arbeid&Inkludering. Han har siden 2004 utviklet mange av de karriereveiledningsverktøyene som er mest brukt i profesjonell karriereveiledning i Norge. Blant annet Work Interest Explorer https://karriereverktoy.no/wie/ . Han har også skrevet lærebok i karriereveiledning.

De senere årene har han vært opptatt av å konkretisere hvilke karriereferdigheter som er sentrale i menneskets vei gjennom utdanning og arbeidsliv