Åslaug Helland

Kreftforsker og overlege ved Oslo universitetssykehus, og leder for Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for lungekreft

Åslaug Helland er blant landets fremste forskere på lungekreft. Hun var sentral i etableringen av landets første kompetansesenter for lungekreft.