Astri Syse

Seniorforsker, Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå

Astri Syse arbeider som seniorforsker i Forskningsavdelingen ved Statistisk sentralbyrå. Hennes primære forskningsområder inkluderer befolkningsframskrivingene, med et særlig fokus på temaer knyttet til dødelighet og aldring. Videre inkluderer hennes forskningsinteresser helse, pensjonering, trygdebruk, innenlands flytting og fruktbarhet, og relasjonen mellom disse temaene og familiære forhold.