Astrid Sandmoe

Forsker II

Astrid Sandmoe er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Hennes kompetanseområde er spesielt

– overgrep mot eldre og

– hjemmesykepleiens håndtering av overgrepsproblematikk