Atle Dyregrov

Professor

Psykolog, dr. philos. Atle Dyregrov er faglig leder ved Senter for Krisepsykologi i Bergen og professor ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Han har i hele sin karriere arbeidet med ulike traume- og krisesituasjoner, inkludert større ulykker og katastrofer i både inn- og utland. Han har skrevet mer enn 300 faglige artikler, bøker og bokkapitler på området. Hans arbeider er oversatt til mange språk og brukes som grunnlag for hjelp til krise- og katastroferammede. Blant hans bøker er Barn og sorg, Sorg hos små barn, Barn og traumer, Beredskapsplan for skolen, Å ta avskjed, Hva skjer når vi dør, Katastrofepsykologi, og Krisepsykologi i praksis. I 2014 ble han utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.