Berit Westbye

Prosjektleder, Grimstad kommune

Voksenskolen i Grimstad tok imot sine første elever i mars 2019, og prosjektleder Berit Westbye forteller at kommunen har hentet inspirasjon fra Voksenskolen for undervisning og kommunikasjon i Ålborg. Der arbeider danskene etter prinsippet om livslang læring, det vil si at alle kan lære hele livet, uansett funksjonsnivå. Skolen i Nordjylland har klasser for ulike brukergrupper, blant annet for personer med demens. Nå er Westbye klar til å orientere om erfaringene fra Grimstad.