Borge Bringsværd

Lærer, Drøbak Montessoriskole

Borge Bringsværd er lærer og assisterende rektor på Drøbak Montessori ungdomsskole. Han jobber mye praktisk med elever og har ellers hovedansvar for Engelsk og kroppsøving. Borge var med å etablere skolen for femten år siden og føler at dette er en viktig del av hans livsverk. Han har sin akademiske bakgrunn fra England hvor han studerte utviklingsstudier med fokus på Latin Amerika og utdanning og en master fra Portland, USA innenfor sosial psykologi med fokus på miljøvernsidentiteter. I tillegg har Borge studier innenfor Montessori pedagogikk med ungdomstiden som hovedrområde.

Borge er en aktiv sjel med stort fokus på fysisk aktivitet både som instruktør og med egne aktiviteter som opptar en del tid.

Kanskje viktigst av alt er uansett at ungdom skal ha muligheten til å fritt utvikle sine egne trygge identiteter og være godt forberedt til voksenlivet som sosialt og økonomisk selvstendige individer.