Børge Stave

Verge As

Børge Stave utdannet adjunkt med videreutdanning i psykologi, psykiatri og ledelse, voldsriskovurdering og håndtering, samt traumesensitivt barnevern i regi av Bufetat. Børge har mange års erfaring som miljøterapeut, avdelingsleder og ansvarlig for sikkerhetsopplæring i Bufetat, og har omfattende erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med alvorlig utfordrende atferd blant barn, ungdom, funksjonshemmede og psykiatri.