Britt-Evy Westergård

Førsteamanuensis

Britt-Evy er vernepleier/forsker og arbeider som førsteamanuensis på Institutt for Atferdsvitenskap ved OsloMet. Etter flere år i kommunal-, og spesialisthelsetjenesten i tillegg til forskning/undervisning og som prosjektleder for det nasjonale Utviklingsprogrammet Aldring hos mennesker med Utviklingshemming (UAU), fokusert særlig på aldring, livsavslutning, vennskap, livsfortellinger, personsentrert tjenesteyting og medborgerskap. Sammen med en internasjonal forskergruppe har hun utviklet Europeiske normer for livsavslutning og er medlem i Reference Group on Palliative Care for People with Intellectual Disabilities i European Association for Palliative Care (EAPC).