Camilla Fosse

Jurist, Kreftforeningen

Camilla Fosse er leder av Kreftforeningens rettshjelp og tillitsvalgt for juristene i Kreftforeningen. Hun har tidligere jobbet i Barne, ungdoms-og familiedirektoratet (Bufdir) og Utlendingsnemnda. Hun har 14 års erfaring som tillitsvalgt fra både statlig og privat sektor.