Camilla Krogstie

Karriereveileder UiO

Camilla Krogstie har mastergrad i rådgivningsvitenskap fra NTNU med fordypning i gruppeveiledning. Hun jobber ved Karrieresenteret på Universitetet i Oslo (UiO) og har bred erfaring innen karriereveiledning. Karrieresenteret på UiO har over 20 års erfaring med å utvikle, kvalitetssikre og videreføre karrieretjenester. Camilla har vært prosjektleder for «karriereveiledning i gruppe», et prosjekt som resulterte i en ny karrieretjeneste hvor kompetansekartlegging og karriereplanlegging foregår i gruppe. Videre har hun sittet i prosjektgruppen som utviklet og lanserte karriereverktøyet Karriereplanleggeren som ligger på utdanning.no.