Carin Lindgren

Psykolog

Carin Lindgren er psykolog med spesialfelt arbeids- og organisasjonspsykologi. Carin har stor interesse for helsefremmende og forebyggende innsats, samt laveffektiv tilnærming. Carin har stor erfaring innen krisearbeid og krisehåndtering. Den svenske psykologen arbeider i Rova og Sjøgren Psykologi AB i Skellefteå.