Carl Christian Bachke

Dosent

Utdannelse:Folkeskoleeksamen 1966, eksamen artium reallinja 1971, lærereksamen i 1974 I Kristiansand, embetseksamen i pedagogikk fra Universitetet i Oslo 1979, har i tillegg mellomfag i historie (UiO) og U-landsstudier fra universitetet i Uppsala

Arbeidserfaring: Spesialpedagogikk med vekt på undervisning av utviklingshemmede 1978-1993; utvikling av skolestell i Afrika (Sudan 1983-85; Tanzania 1997-99); Konsulent på deltid helseprosjekt i India (1988-1993), faglig ansatt ved høgskole/universitet 1993-d.d., med særlig undervisningserfaring i studier i veiledningspedagogikk og vernepleiefag. Førstelektor 2003 med profilområdene spesialpedagogikk, veiledningspedagogikk, høgskolepedagogikk og U-landspedagogikk: Dosent i veiledningspedagogikk/spesialpedagogikk 2012. Var undervisningsinspektør i 5 år (1988-93), og studieleder i 4 år (2004-2007)