Cecilie E. Kiserud

Overlege og postdoktor ved Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Oslo universitetssykehus

Cecilie E. Kiserud (f. 1966) er ph.d., overlege i onkologi og postdoktor ved Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Oslo universitetssykehus.  Hun er blant landets aller fremste på sitt felt.