Christian Gaden Jensen

Psykolog, leder av Center for Psykisk Sundhedsfremme

Christian Gaden Jensen er leder af Center for Psykisk Sundhedsfremme (CFPS) og uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2010. Siden november 2016 har han været ansat som postdoc ved Københavns Universitet.

Som leder af CFPS arbejder Christian med evidensbaseret implementering af offentlige tilbud til stressreduktion og psykisk sundhedsfremme.

En stor del af Christians arbejde tager udgangspunkt i forskningen, som nu foregår i kraft af hans stilling som postdoc ved Københavns Universitet. Christians forskningskarriere begyndte på Rigshospitalets Neurobiologiske Forskningsenhed, hvor han blev ph.d. i 2015. Som led i sit ph.d.-projekt udviklede Christian kurset Åben og Rolig, som har til formål at nedsætte stress og fremme psykisk sundhed. Det er med afsæt i dette program, at Christian arbejder med evidensbasering af den offentligt tilgængelige stressbehandling.

Christians forskning spænder vidt og har fokuseret på meditation, mindfulness, stress og faktorer for psykisk sundhed, herunder genetik, kortisol, kognition, opmærksomhed, personlighed, demografi og socioøkonomi.

Meditiation har længe været i fokus for Christian, både i forskningen og i stressbehandlingen, og interessen for emnet går også mange år tilbage. Christian har mediteret, siden han var 12 år, og blev i 2011 certificeret som instruktør og instruktøruddanner indenfor meditationsmetoden Relaxation Response ved Harvard University. Christian afholder jævnligt mindfulnesskurser og foredrag i Danmark og i udlandet.