Christine Gulla

Lege

Christine Gulla (f. 1986) er lege. Hun jobber nå som sykehjemslege og fastlege på Askøy. Siden 2014 har hun vært knyttet til Senter for alders og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitet i Bergen hvor hun har gjennomført sitt doktorgradsarbeid.