Dag Johannes Sunde

Seniorrådgiver

Dag Johannes Sunde er seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, avdeling for læreplanutvikling. Han har de seneste årene jobbet med vurdering og læreplanutvikling. Han er musikkviter og har tidligere jobbet som lærer i ungdomsskolen.