David Heyne

Professor

David Heyne er professor ved institutt for psykologi ved Leiden University.

Han er en av autoritetene innen skolevegring og frafall i skolen i Europa. Hans doktoravhandling het «Evaluation of Child Therapy and Caregiver Training in the Treatment of School Refusal».
Han forskning fokuserer på utvikling og evaluering av tiltak for elever som har vanskeligheter med å gå på skolen som følge av angst, depresjon.

Les mer om David på universitetets egen nettside: https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/d.a.-heyne