Didrik Hægeland

Psykologspesialist Louisenberg DPS.

Didrik Hægeland arbeider som psykologspesialist ved Lovisenberg DPS hvor han er barneansvarlig og er tidligere leder for Alternativ til Vold i Drammen. Didrik er en engasjert psykolog som har forelest både i inn- og utland om omsorgssvikt, vold og traumatisk stress, og som formidler kunnskap om et vanskelig tema på en tydelig og gjenkjennelig måte.