Eli Marie Wiig

Seniorrådgiver

Eli Marie Wiig er seniorrådgiver og teamleder ved KoRus-Sør. Hennes interesseområde er særlig barn som har vanskelige oppvekstvilkår. Wiig avla sin doktorgrad ved medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo høsten 2018. Wiig har lang erfaring som sykepleier og lærer/skoleleder og har en mastergrad i pedagogikk.