Elin Korsveien

HMS-rådgiver

HMS-rådgiv er, Bedriftshelsetjenesten, BHT Sør. Har blant mye annet skrevet masteroppgave om «Hvordan lykkes med tilbakeføring i arbeid når hverdagen preges av utmattelse? : en kvalitativ studie i et organisasjonsteorietisk perspektiv, om tilbakeføring i arbeid for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom, CFS/M».