Elin Stoermann-Næss

Spesialrådgiver, Kreftforeningen

B.Sc. i sosialt arbeid og 4-årig utdanning (deltid) i veiledning. Spesialrådgiver i Kreftforeningen med fagansvar for arbeidsliv. Leder Sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet, medlem i Nasjonalt fagråd for arbeid og helse og sitter i diverse referansegrupper og brukerpanel innen arbeidsinkludering. Hun har arbeidet 11 år i spesialisthelsetjenesten som sykehussosionom og har vært gruppeleder og foredragsholder (rettigheter) i 10 år ved Montebello-senterets kurs for kreftpasienter og pårørende.