Elinor Jeanette Olaussen

Seniorrådgiver ved Universell

Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som nasjonal pådriver for universell utforming, inkluderende læringsmiljø og læringsmiljøutvalgene ved norske utdanningsinstitusjoner. Universell er organisatorisk tilknyttet NTNU – Studieavdelingen, men har alle universiteter og høyskoler som målgruppe.

Arbeidsområder:

  • Oppfølging av ansatte som arbeider med individuell tilrettelegging for studenter med tilretteleggingsbehov.
  • Universell utforming av læring og undervisning
  • Universell utforming av IKT
  • Universell utforming av bygg og uteområder
  • Overgang studier- arbeidsliv for studenter med nedsatt funksjonsevne
  • Samarbeid mellom NAV-kontor og lærested

Tilbyr: