Elisabeth Elnæs

Vernepleier

Utdannet Vernepleieren ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Erfaring fra jobbing med Psykisk utviklingshemming i bolig og jobber for tiden på Jevnaker Omsorgs- og rehabiliteringssenter. Hun brenner for pårørendearbeid, brukermedvirkning og miljøarbeid