Elisabeth Fevang

Seniorforsker ved Frischsenteret

Forskeren Elisabeth Fevang har blant annet skrevet doktorgradsavhandling om blant annet den høye andelen av befolkningen som går på helserelaterte ytelser, og undersøkt dette fra ulike vinkler. Norge er et land med høy sysselsettingsrate og lav ledighet. Samtidig er en høy andel av befolkningen på helserelaterte ytelser. Formålet med avhandlingen er å gi ny kunnskap om hvorfor denne andelen er høy. Avhandlingen fokuserer på økonomiske insentiver –både for ansatte og arbeidsgivere – og på endringer i arbeidslivet, som kan gjøre det vanskeligere for arbeidstakere å være i jobb om helsa skranter.