Ellen Gjesti

Nordvoll skole og autismesenter

 

Grunnutdanning som førskolelærer, etterutdanning i Spesialpedagogikk. Har over 40 års erfaring i arbeid med barn og ungdom med utviklingshemming og autisme, først på dagsenter/skole for utviklingshemmede, deretter på Nordvoll skole og Autismesenter.  Gjesti er nå pensjonert, men tar fortsatt oppdrag.