Hege Salvesen Blix

Seniorforsker/ Professor UIO, Ph.D - Cand Pharm- Spesialisering i sykehusfarmasi