Georg de Lange

Vernepleier m/spesialutdanning

Vernepleier m/spesialutdanning ved Sykehuset Sørlandet HF, Voksenhabiliteringstjenesten i Arendal