Gerd Inger Moe

Pensjonert matematikklærer

Mange kjenner Gerd Inger Moe,  som læreren som sammen med forskere fra grunnskolelærerutdanningen ved UiS tok i bruk metoder fra russisk matematikkundervisning i sine klasser ved Smeaheia skole i Sandnes. Det ble suksess med økt motivasjon og læring for elevene. Moe har vært lærer på barnetrinnet i 35 år, er nå pensjonist, men fortsatt brennende opptatt av matematikkopplæring.