Godi Keller

Foredragsholder, skribent, kåsør, lærer, pøbelpedagog, inn- og utvandrer

Godi Keller forteller. For foreldre og lærere og medarbeidere i barnehager og skoler. For pensjonister, fosterforeldre, pøbler som sagt, og ved anledning for andre, så som jurister, sykepleiere, farmasøyter og de som måtte spørre.  Før han ble heltids foredragsholder og skribent var han en tid fast ansatt i Pøbelprosjektet,  og før det i over ti år engasjert med utdanningen av lærere og barnehagemedarbeidere ved Steinerhøyskolen i Oslo. Underviste før det igjen i barne- og ungdomsskolen.