Gunhild Nordvik Reite

Stipendiat

Gunhild Nordvik Reite har blant annet forsket på hvordan ungdom og unge voksne som hadde spesialundervisning opplevde relasjonen mellom dem selv og læreren. Hvilken betydning hadde lærers tilnærming?