Guri Tyldum

Ph.d. sosiolog FAFO

Arbeidsområder:
Arbeidsmigrasjon. Fattigdom, sårbarhet og migrasjon. Mennskehandel.

Politisk mobilisering og deltakelse.

Russland, Sentral- og Øst-Europa.