Hanne Mette Kongsvik

Norsklærer

Jobbsjansen for innvandrerkvinner i Trondheim kommune