Hans Andreas Knutsen

Psykologspesialist

Hans Andreas er psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi med erfaring fra psykosepoliklinikken ved Tiller DPS, familievernkontoret i Asker og Bærum, Vikhovlia akutt senter og Omsorgsenheten i barne- og familietjenesten i Trondheim kommune