Heidi Kjærnes

Prosjektleder

Prosjektleder Heidi Kjærnes er utdannet fysioterapeut, og har prosjektlederkompetanse- og erfaring. Hun kommer fra Sunnaas sykehus hvor hun har jobbet siden 1999, de siste 9 årene innen ledelse og administrasjon. Det siste året har hun jobbet som prosjektleder i enhet for barn og unge i Sunnaas, som har ansvar for den insitusjonsbaserte rehabiliteringen for målgruppen (i hovedsak barn og unge over 5 år) i Helse Sør Øst.