Heidi Wang

Gründer, sosial entreprenør og ildsjel.

Heidi Wang og Noen har fått flere utmerkelser og priser for sitt arbeid, og ble blant annet kåret til Årets sosiale entreprenør i 2011. I omtalen hos Ferd Sosiale Entreprenører som delte ut prisen het det: Noen AS har spesialisert seg på behov blant eldre som opplever fysisk eller kognitiv funksjonssvikt. Deres fokus er mestring og motivasjon til dagliglivets gjøremål, fysisk aktivitet og deltakelse i samfunnet. Målet er en mer aktiv hverdag og økt livskvalitet.

Noen AS er et resultat av egne erfaringer med å bli pårørende til en med Alzheimer. Nå daglig leder i Noen AS Heidi Wang opplevde selv hvordan behandlingen av demente ikke ga nok bistand og veiledning for aktivitet og deltakelse i hjemmet og samfunnet. Når hun kom med forslag til hva det offentlige kunne gjøre var alltid svaret; ”det var en god ide, det burde nån gjøre”. Men det var ingen som gjorde det. Dermed skapte Heidi Wang og teamet rundt henne denne ”nån” selv, og derav navnet Noen AS.