Henrik Asheim

Forsknings- og høyere utdanningsminister