Ingeborg Sletta

Lektor

Ingeborg er lektor med tillegg i matematikk på Thora Storm videregående og Universitetslektor II ved institutt for matematiske fag NTNU.