Inger Lamache

Vernepleier/Spesialpedagog

Inger Lamache er vernepleier og spesialpedagog med fordypning i rådgivning og forebyggende arbeid. Hun har videreutdanning i veiledning og i skoleledelse samt Master i Læring i komplekse systemer, med fordypning i atferdsanalyse. Hun har lang og bred erfaring i arbeid med barn og unge innenfor autismespekteret. Hun jobber som veileder og kursholder ved Nordvoll skole og autismesenter