Ingrid Bårdsdatter Bakke

Doktorgradsstipendiat

Doktorgradsstipendiat og forsker på karriereveiledning i Norge. Ingrid er opptatt av og engasjert i hvordan karriereveiledning kan hjelpe ungdom i overganger mellom skole, utdanning og arbeid. Doktorgradsprosjektet hennes handler om den norske arbeidskulturen og karriere, og utforsker blant annet norske tenåringers opplevelse av å gjøre karrierevalg i en alder av 15 eller 16. år. Ingrid har tidligere arbeidet i NAV med uføreytelser, og har jobbet som HR (senior)konsulent i både offentlig og privat sektor.