Irene Aasmul

Sykepleier og forsker

Irene Aasmul er sykepleier med videreutdanning i veiledning og master i helsefag. Siden 2014 har hun vært knyttet til Senter for alders og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitet i Bergen hvor hun har vært doktorgradsstipendiat med hovedfokus på forhåndssamtaler i sykehjem. Dette arbeidet er nå i en ferdigstillingsfase. Hun jobber nå som høgskolelektor ved Desentralisert sykepleierutdanning ved Høgskulen på Vestlandet.