Ivar Horneland Kristensen

Administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for tjenestenæringene, som representerer over 21 000 virksomheter.

Kristensen kom i 2018 fra jobben som generalsekretær i akademikerorganisasjonen Tekna. Han tok dermed steget over fra arbeidstaker- til arbeidsgiversiden. – Jeg skal vise meg tilliten verdig ved å styrke og befeste Virke som en slagkraftig støttespiller for næringslivet, sa Ivar Horneland Kristensen i den anledningen.