Jan Erik Grundtjernlien

Seksjonssjef

Jan Erik Grundtjernlien er seksjonssjef i NAV