Jan Tøssebro

Forsker 1

Jan Tøssebro (f 1954) er dr. polit. i sosiologi (1985) og professor i sosialt arbeid ved NTNU fra 1997.
Hans primære forskningsinteresse er samfunnsvitenskapelige problemstillinger knyttet til funksjonshemming, særlig slike som er i skjæringspunktet mot politikk. Dette inkluderer spørsmål som avvikling av institusjoner, en inkluderende skole, familier med funksjonshemmete barn, levekår og tilknytning til arbeidslivet.
Jan har også sittet i flere offentlige utvalg knyttet til politikken om funksjonshemmete, som Manneråkutvalget (NOU 2001: 22), Syseutvalget (NOU 2005: 8) og Graverutvalget (2008: 1; 2009: 14). Han var leder av Statens Råd for Funksjonshemmede fra 2003-2007 og medlem av Likestillings- og diskrimineringsnemda fra 2008-2012.
Han har vært direktør ved NTNU Samfunnsforskning fra 2014 og fram til 2018.