32q, 0,115s

Jann Aasbak

Organisasjonssjef, Helt med!

Jann Aasbak er organisasjonssjef og initiativtaker til HELT MED. Aasbak har vært etatsjef for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune, og har i mange år vært ansvarlig for SORs fagkonferanser. Han har hatt en rekke styreverv innen idrett og tjenester til personer med utviklingshemning.