Janne Kristin Hermann

Miljøterapeut og leder

Utdannet barnevernpedagog og har jobbet på ungdomshjem, avlastningsbolig og i bofellesskap. Hun har vært med i Nettverksgruppen for Seksuell Helse i Verdal kommune siden oppstart i 2015. Har også utdanning i Seksuell Helse og seksualundervisning, og praktisk pedagogsisk undervisning (PPU).