Jon Fauskanger Bjåstad 

Doctor of Psychology

Har en klinisk doktorgrad i psykologi. Han er forsker ved Uni Research Health og er en mye brukt foredragsholder. Jon har sin spesialkompetanse innenfor følgende områder:
– Kognitiv atferdsterapi med barn og unge
– Autismespektertilstander
– Angstlidelser hos barn og unge
Jon Fauskanger Bjåstad er medlem av Norsk Psykologforening (NPF) og Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT). Han har veilederutdanning og er godkjent veileder i kognitiv terapi av NFKT.