Jon Håkon Schultz

Professor i pedagogisk psykolog

Jon-Håkon Schultz er ansatt som professor i pedagogisk psykologi ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT. Han er en ettertraktet foreleser og har skrevet flere bøker, blant annet «Krisepedagogikk» med Magne Raundalen. Schultz har også vært rådgiver for NRK Super og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.