Jon Rogstad

Sosiolog og forskningsleder ved Fafo

Jon Rogstad er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2000) og er nå forskningsleder ved Fafo. Han er særlig opptatt av inkluderings- og ekskluderingsprosesser i det norske arbeidslivet.